Stolpedalsskolen

image

Om Børnenes Kontor

Fonden er oprettet i 1995 af Foreningen Børnenes Kontor i Aalborg. Denne forening blev stiftet i 1903 af Aalborg Kommunes lærerpersonale.Fonden ledes af en bestyrelse på 7 personer. Disse udpeges af lærerne i Aalborg Kommunesskoler, således at lærerne i nord, øst og vest hver udpeger to medlemmer til bestyrelsen.

Skolerne i Aalborg vælger bl. lærerne 1 – 2 repræsentanter til fondens repræsentantskab.

Repræsentantskabet er rådgivende organ for fonden.

Aalborg Byråd sender to medlemmer til repræsentantskabet.

  

Formål

Fondens formål er at arrangere ferieophold for elever i Aalborg kommunes skoler på fondens tre feriehjem. Ferieopholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ferieophold.

Fonden kan også yde tilskud og hjælp til beklædning.

Fonden kan også yde anden social bistand til børn og børnefamilier i Aalborg Kommune.