Stolpedalsskolen

image

HASSERISSKOLERNES LEJRHYTTE

 

Lejrhytten er bygget i 1955 af forældre og lærere ved skolerne i den tidligere Hasseris kommune, og ejes af forældrekredsen bag disse fire skoler:

 • Gl. Hasseris Skole
 • Kærbyskolen
 • Sofiendalskolen
 • Stolpedalsskolen

 

Lejrhytten får et mindre årligt tilskud fra Aalborg Kommune, og må derudover selv skaffe midler til drift og vedligeholdelse. Det gøres ved at lærere og forældre tegner medlemskab af lejrhytten på de fire skoler.

 

Adressen:
Hasserisskolernes Lejrhytte
Strandvejen 50
9370 Hals (skilt til højre ved indkørsel 2,7 km. nord for Hals Kirke.)
Tlf. 98 251240


Lejrhytten kan lejes igennem skolesekretær Louise Højmark Jensen, Stolpedalsskolen, tlf. 99 82 44 00.

Yderligere information om hytten kan fåes hos ovenstående.
 


 
Ordensregler
 
Gør jeres til at holde hytten pæn og vis hensyn til naboerne ved
 
 • at medbringe tæppe eller lagen, der lægges på madrassen,
 • at undlade at tage madrasserne ud,
 • at lade opholdsstuen på 1. sal være for de voksne og undlade at benytte den som soverum,
 • at undgå boldspil op ad muren af hensyn til maling og ruder,
 • at spare på vand og varme,
 • at begynde med et lille bål mod bagvæggen, når I fyrer op i pejsen,
 • at lægge alt affald i containerne,
 • at undlade at have åben ild på grunden, men gerne grill på forpladsen,
 • at vise hensyn til hyttens naboer,
 • at undgå støjende adfærd uden for hyttens grund,
 • at undlade at gå ind på naboernes sommerhusgrunde,
 • at gå til stranden gennem plankeværket,
 • at undlade at smide grene og lignende i søen,
 • at undlade at lave dæmninger, broer og lignende ved grøften,
 • at rydde pænt op, feje og vaske flisegulve ved afrejse,
 • at fortælle lejrlederen, hvis tingene går i stykker,
 • at erstatte hærværk på bygninger og inventar.
 
 
Venlig hilsen
bestyrelsen