Stolpedalsskolen

image

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

 

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 22,8 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,8 elever pr. klasse

  •  
    OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
    Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit:
 
Folkeskolens Afgangsprøve  9. klasse:
 
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Overgangsfrekvens til anden uddannelse:
 
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
Undervisningsministeriets database Undervisningsministeriets database

Antal lærere

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale