Stolpedalsskolen

image

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Stolpedalsskolen ligger i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid.

Skolens fysiske opbygning:

De fysiske rammer er de ca. 60 år gamle bygninger, som igennem årene har manglet vedligeholdelse, men som pt. gennemgår gennemgribende renovering med udgangspunkt i fleksible læringsmiljøer i henhold til plan udarbejdet centralt. Ifølge denne plan skulle vi få vores lokaler på 1. sal, i den ældste afdeling, renoveret i 2008. I denne afdeling har 5.-7. klasse lokaler.

Skolens specialklasse - Aktivklassen -  er pt. i en tidligere tjenestebolig, som også trænger til renovering. De har en barak tilbygget, men forholdene er ikke optimale.

I indskolingen har Skole og DUS lokalefællesskab, hvilket betyder, at børnene er i de samme bygninger hele dagen. Det betyder, at der i det daglige er stor sammenhæng mellem skole og DUS og meget samarbejde mellem de to faggrupper. 

3.-4. klasserne er i nyrenoveredelokaler, hvor der er trådløst netværk og bærebare pcer. 

8. og 9. klasserne har lokaler i stueetagen i den ældste afdeling.  Lokalerne er ligelede nyrenoveret med nogle gode faciliteter både til klasseundervisning, holdundervisning og tværfaglighed.  

 

     

 
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolepatruljen: 
 
Skolepatruljen står hver morge kl 7,50-8,00 på Stolpedalsvej og hjælper eleverne over vejen.  
Skolepatruljens arbejde skal i henhold til færdselsloven repekteres af alle, såvel elver som øvrige trafikanter.
 
 
Regler eller anbefalinger vedr. trafiksikkerhed: 
Ved indskolingen er der etableret en " kiss & goodby" vej. Forældrene skal benytte den, når de afleverer deres barn. Det er ikke tilladt at parkerer på vejen.
Skolen henstiller til forældrene, at de respekterer de skilte, der er sat op på Faunavej. Skiltene er der for at sikre elevernes skolevej.