Stolpedalsskolen

image

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens beliggenhed

Stolpedalsskolen ligger i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid.

Skolens fysiske opbygning:

De fysiske rammer er de 76 år gamle bygninger, som igennem årene har fået en gennemgribende renovering med udgangspunkt i fleksible læringsmiljøer i henhold til udarbejdet central plan. Denne plan har medført, at Stolpedalsskolen i dag står lys og læringsparat til folkeskolens nye krav. Pt. arbejdes der på en nyt håndværk og design afdeling, idet at det eksisterende ikke kan indfri de krav der stilles fra undervisningsministeriets mål for dette fag.

 

Skolen normal og specialafdeling er inddelt i faser, således at

0.-1. klasse + trin 1 udgør fase 1

2.-3. klasse + trin 2 udgør fase 2 

4.-5. klasse + trin 3 udgør fase 3

6.-7. klasse + trin 4 udgør fase 4

8.-9. klasse udgør fase 5

 

I fase 1 og 2 har lærere og Dussens pædagoger lokalefællesskab, hvilket betyder, at børnene er i de samme bygninger hele dagen. Det betyder, at der i det daglige er stor sammenhæng mellem undervisning og DUS gennem et yderst konstrutkivt samarbejde mellem de to faggrupper. 

 

Fase 3 har lokaler i skolens fløj ved madkundskab. I lighed med fase 1 og 2 har lærere og pædagoger et tæt samarbejde med fokus på den enkelte elevs læring. Endvidere har pædagogerne på fase 3 tilknytning til klubben, som hører til i kælderen ved skolens gamle bygning

 

Fase 4  har lokaler i stueetagen i hovedbygningen. Fase 5 har lokaler på 1. sal i hovedbygningen. Lokalerne er ligelede nyrenoveret med nogle gode faciliteter både til klasseundervisning, holdundervisning og tværfaglighed.

 

 

 

     

 
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolepatruljen: 
Skolepatruljen står hver morge kl 7,50-8,00 på Stolpedalsvej og hjælper eleverne over vejen.  
Skolepatruljens arbejde skal i henhold til færdselsloven repekteres af alle, såvel elver som øvrige trafikanter.
 
 
Regler eller anbefalinger vedr. trafiksikkerhed: 
Ved indskolingen er der etableret en " kiss & goodby" vej. Forældrene skal benytte den, når de afleverer deres barn. Det er ikke tilladt at parkerer på vejen.
Skolen henstiller til forældrene, at de respekterer de skilte, der er sat op på Faunavej. Skiltene er der for at sikre elevernes skolevej.