Stolpedalsskolen

image

Profil

Pædagogiske principper

Målpil for skoleåret 16-17 - linket herunder (revideres forår 2018):
februar 2018 - Inden målpilen revideres:

Det er vi optaget af lige nu

Ledelse og medarbejdere arbejder ud fra Aalborg Kommunes vision for skolevæsenet ’Noget at have det i’, og konkret giver det sig udslag i, at vi har følgende fokusområder:

 

Systematik i inklusionsarbejdet

Ressourcecenteret har udarbejdet forløb for indsatser, så alle, uanset udfordringer, kan blive så dygtige som muligt. Læsehandleplanen beskriver, hvordan læseundervisning gribes an i de forskellige stadier. Lærings- og inklusionsvejledere er daglige sparringspartnere for ledelse og personale.

Klasselærere og – pædagoger har fokus på såvel klassens som den enkeltes trivsel. Forældrene inddrages tidligt, hvis en elev ser ud til ikke at trives, og trivselslærere er parate til at hjælpe.

 

Læringssamtaler

Vi udvikler os i fællesskaber gennem sparring og dialog. Vi er i gang med en proces, hvor vi har fokuseret på læringssamtale i klasseteam. Her giver ledelse og læringsvejledere feedback og vejledning i de processer, der er i den daglige læring og relation. På sigt vil vi udvikle læringssamtalerne i det professionelle læringsfællesskab og i relationen mellem medarbejder/elev og elev/elev.

 

21. århundredes kompetencer

Elever skal med baggrund i en solid faglighed kunne sætte idéer og tanker i spil. Kommunikation er mere end at tale og skrive i det 21. århundrede, ligesom det kræver kritisk og konstruktiv sans at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Det pædagogiske læringscenter fokuserer på disse kompetencer og tilbyder faserne i forløb, hvor medarbejdere og elever kan eksperimentere med nye måder at lære på.

6. – 9. klasserne arbejder med innovative forløb i f.eks. temauger.  

 

Den internationale dimension

Global teens er et valgfag med fokus på den internationale dimension, hvor blandt andet udveksling er en del af konceptet. Det er vi i gang med at sprede til hele skoleforløbet, så interkulturelle kompetencer bliver udviklet i mødet med andre kulturer.

 

Bæredygtighed

Hvis vores klode skal overleve, skal vi også arbejde med bæredygtighed sammen med vores elever. Vi har som sigtemål at blive ’Grønt flag’ skole i løbet af det næste år.

 

 

De enkelte fag