Ind- og udmeldelse i DUS

Ind- og udmeldelse foregår digitalt på pladsanvisningen-online.dk

Indmeldelse kan ske fra dag til dag, mens udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder, at hvis du fx foretager udmeldingen den 15. februar, så træder den i kraft den 1. april.

Hvis barnet skifter skole (og dermed også DUS), er det vigtigt at få ændret DUS digitalt via pladsanvisningen-online.dk, eller ved henvendelse til skoleforvaltningen.

I kan finde flere oplysninger om gældende takster, søskenderabat og ansøgning om friplads, på Aalborg Kommunes hjemmeside - aalborg.dk